Kurs för truckkort i Stockholm

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Augusti

8-9
10-11
17-18
19-20
24-25 Arabiska
27-28
29-30

September

3-4
7-8
11-12
14-15
19-20
21-22
26-27
28-29 Arabiska

September

Värde
Värde
Värde