Kurs för truckkort i Stockholm

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

4-5
7-8
10-11
14-15
18-19
21-22 på Arabiska
26-27
28-29

Januari

4-5
7-8
11-12
13-14
16-17
18-19 på Arabiska
22-23
25-26
30-31
30 --- OBS Liftkurs OBS ---