Kurs för truckkort i Skara

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Oktober

12-13
14-15
28-29
30 --- OBS Liftkurs ---

November

16-17
28-29
27 --- OBS Liftkurs ---