Kurs för truckkort i Malmö

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Augusti

3-4
8-9
15-16
19-20
24-25
29-30

September

2-3
7-8
11-12
16-17
21-22
26-27