Kurs för truckkort i Malmö

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Oktober

5-6
15-16
19-20
22-23
28-29
25 --- OBS Liftkurs ---

November

2-3
6-7
11-12
16-17
19-20
27-28
25 --- OBS Liftkurs ---