Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Juni

10-11
29-30

Juli

25-26