Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

April

4-5
27-28

Maj

9-10
25-26