Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

April

7-8
25-26

Maj

7-8
30-31