Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

7-8
19-20

Januari

2-3
18-19