Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Februari

11-12
29/2-1/3

Mars

3-4
21-22