Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Augusti

15-16
22-23

September

5-6
21-22