Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

November

9-10
21-22

December

7-8
19-20