Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Oktober

5-6
10-11
14-15
19-20
24-25
30-31

November

6-7
9-10
14-15
19-20
23-24
27-28
26 --- OBS Liftkurs ---