Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Augusti

5-6
10-11
14-15
19-20
24-25
28-29

September

31/8-1
3-4
10-11
17-18
21-22
26-27