Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Januari

8-9
11-12
15-16
22-23
25-26
30-31

Februari

3-4
8-9
15-16
19-20
22-23
27-28
28 --- OBS Liftkurs ---