Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

November

7-8
9-10
14-15
19-20
23-24
27-28

December

2-3
7-8
11-12
17-18
21-22
28-29