Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Juni

8-9
13-14
15-16
19-20
25-26
29-30

Juli

6-7
10-11
18-19
27-28
29-30