Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

April

6-7
17-18
23-24
27-28
29-30

Maj

4-5
11-12
15-16
21-22
25-26
28-29
27 --- OBS Liftkurs ---