Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

2-3
11-12
17-18
21-22
28-29

Januari

8-9
11-12
15-16
22-23
25-26
30-31
27 ---OBS Liftkurs OBS ---