Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

April

4-5
7-8
16-17
18-19
25-26
29-30
28 --- OBS Liftkurs ---

Maj

2-3
11-12
16-17
19-20
25-26
30-31
27 --- OBS Liftkurs ---