Traversutbildning för Privatpersoner och Företag

Vi på Truckutbildarna är certifierade och erbjuder Traverutbildning som följer SS-ISO 9926-1.

Tidsåtgång:
Kursen hålls under en dag, ca 6-8 timmar.

Kursinnehåll:
Introduktion och terminologi, vad är vad? Konstruktion, hur vikt fördelas, operatörens roll, användning. Kommunikation och lasthantering. Underhåll och kontroll. Lagar, regler, ergonomi, säkerhet och olyckor.

Vad säger lagen?
Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.

Utdrag från § 29 i denna föreskrift:

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Ring eller maila oss en förfrågan på info@truckutbildarna.se för en riktigt bra offert!