Kurs för truckkort i Stockholm

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

1-2
5-6
8-9 på arabiska
13-14
15-16
22-23
27-28
29-30

Januari

5-6
10-11
12-13
19-20 på Arabiska
21-22
26-27
28-29
21 --- OBS Liftkurs