Kurs för truckkort i Umeå

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Oktober

16-17

November

24-25
26 --- OBS Liftkurs