Kurs för truckkort i Umeå

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Juni

7-8
9-10

Juli

16-17