Kurs för truckkort i Umeå

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

27-28

Januari

15-16
17 --- OBS Liftkurs