Kurs för truckkort i Skara

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

1-2
22-23

Januari

10-11
28-29
25 -- OBS Liftkurs