Kurs för truckkort i Malmö

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

1-2
8-9
12-13
15-16
19-20
27-28
18 --- OBS Lift Kurs

Januari

8-9
12-13
16-17
19-20
26-27
30-31
22 --- OBS Liftkurs