Kurs för truckkort i Malmö

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Augusti

4-5
11-12
13-14
21-22
25-26
27-28

September

1-2
8-9
13-14
22-23
24-25
27-28