Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

December

3-4
8-9
15-16
18-19
27-28
29-30

Januari

5-6
10-11
15-16
22-23
26-27
30-30
28 --- OBS Liftkurs