Kurs för truckkort i Göteborg

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Augusti

4-5
11-12
16-17
25-26
27-28
30-31

September

8-9
12-13
17-18
22-23
26-27
29-30