Truckutbildning för företag

Alla våra kurser är helt företagsanpassade vilket innebär att vi kan komma till er och utbilda personalen när det passar er oavsett om det är på dagen, kvällen eller natten. Vi kan även utfärda truckkort som enbart gäller hos just ert företag. Vi har utbildningar i egna lokaler i Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå samt Skara.

Obs! Har ni endast ett par stycken på företaget som behöver truckkort? Då går det även bra att skicka dem till vår privata truckförarutbildning som vi genomför i städer över hela Sverige. Läs mer på vår sidor om privata truckutbildningar >>

Vi kan erbjuda följande truckkurser för företag:

Truckkort A Låglyftande plocktruck, ledstaplare, låglyftande åktruck samt låglyftare.

Truckkort B Omfattar alla truckar inom A samt motviktstruck, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruck, höglyftande plocktruck, smalgångstruck samt fyrvägstruck. (Detta är den vanligaste utbildningen)

Våra utbildningar inriktar sig framförallt på säkerheten i det dagliga arbetet med truck.

Alla Truckutbildarnas utbildningar för truckkort följer TLP10. TLP10 är de riktlinjer för truckutbildning som tas fram av en arbetsgrupp med representanter från Arbetsmiljöverket, maskinleverantörerna, TYA och Atlet med flera.

Vi har utbildade och certifierade instruktörer med kompetens inom samtliga trucktyper. Instruktörerna har också lång erfarenhet inom transport, lager och logistik.

Truckutbildarna genomför även uppdragsutbildning inom truckområdet. Kontakta oss så får du veta mer om våra utbildningar. Förutom kurser för truckkort kan vi erbjuda traversutbildning och olika liftkurser för företag i hela Sverige.

Vi håller även i truckutbildning och truckkort för privatpersoner.
Kontakta oss redan idag för en mycket bra offert!
info@truckutbildarna.se

Utbildning i mobila arbetsplattformar

Skylift-, saxlift- och liftutbildning

Vi på Truckutbildarna är certifierade och utfärdar förarbevis på mobila arbetsplattformar, s k skylift och saxplattform enligt SS-ISO 18878:2004 .

I utbildningen på mobila arbetsplattformar, s k skylift och saxlift plattform, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningen pågår en dag och genomförs antingen på Ert företag eller om ni så önskar i våra lokaler med våra maskiner i Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå samt Skara.

Innehåll: Genomgång av förarkrav. Besiktning. Instruktioner. Trafikregler. Kontroll av plattform, körövningar och säkerhetsutrustning etc.

Syfte/mål med kursen:
Kursens syfte är att utbilda användare av lift / mobila arbetsplattformar till säkra och ekonomiska förare. Efter avslutad liftutbildning med godkända resultat utfärdas utbildningsintyg.

Traversutbildning

Vi på Truckutbildarna är certifierade och erbjuder Traverutbildning som följer SS-ISO 9926-1.

Tidsåtgång:
Kursen hålls under en dag, ca 6-8 timmar.

Kursinnehåll:
Introduktion och terminologi, vad är vad? Konstruktion, hur vikt fördelas, operatörens roll, användning. Kommunikation och lasthantering. Underhåll och kontroll. Lagar, regler, ergonomi, säkerhet och olyckor.

Vad säger lagen?
Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6.

Utdrag från § 29 i denna föreskrift:

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Januari

Kursdatum Typ av utbildning Boka plats
4 - 5 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning
11 - 12 januari
Truckutbildning

Februari

Kursdatum Typ av utbildning Boka plats
1 - 2 februari
Truckutbildning
6 - 7 februari
Truckutbildning
10 - 11 februari
Truckutbildning
15 - 16 februari
Truckutbildning
19 - 20 februari
Truckutbildning
22 - 23 februari
Truckutbildning
25 - 26 februari
Truckutbildning
27 februari
Truckutbildning
29 februari - 1 mars
Truckutbildning