Kurs för truckkort i Karlstad

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

Oktober

30-31

November

13-14
22-23
14 --- OBS --- Liftkurs