Kurs för truckkort i Jönköping

Vi genomför utbildningar på följande kursdatum...

(Kursdatum kommer snart!)

Oktober

20 --- på Engelska OBS
begränsat med platser

November

8-9